Uluslararası Maarif Dergisi

Uluslararası Maarif Dergisi

Uluslararası Maarif Dergisi

Uluslararası Maarif Dergisi

Yapay zekâ’nın en çok etkileyeceği alanlardan biri de eğitim sektörüdür. Kısa sürede çok büyük miktarda veriye ulaşmayı mümkünkılması, öğrencilere öğrenme deneyimlerini kişiselleştirme imkânı sunması, zaman ve mekâna bağlı kalınmaksızın bilgiyi kullanmaya ve işlemeye elverişli bir ortam sağlaması yapay zekâyıeğitimde öne çıkaran kolaylıklar gibi görünüyor. Ancak bu konuda başta etik problemler olmak üzere endişelerini dile getiren bilim insanlarının sayısı da az değil. Uluslararası Maarif Dergisi olarak 12. sayımızda okurlarımızın dikkatini yapay zekâ alanındaki gelişmelere çekerekyapayzekâ ve eğitim ilişkisi üzerine düşünmeye davet ediyoruz.