Sabit Sayfalar - TR

Türkiye Maarif Vakfı

Kuruluş Amacı

Türkiye Maarif Vakfı, kültür ve medeniyet etkileşimini ortak iyi'ye ulaştıracak bir yol olarak gören Türkiye'nin uluslararası eğitimde dünyaya açılan kapısıdır.

17.06.2016 tarihli 6721 sayılı kanun ile kurulan Türkiye Maarif Vakfı, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Eğitim Bakanlığı dışında doğrudan eğitim kurumu açma yetkisine sahip tek kuruluştur.


Kâr amacı gütmeyen, kamu yararına çalışan bir vakıf olan Türkiye Maarif Vakfı, her ülkede okul öncesinden yükseköğretime eğitimin her aşamasında etkin faaliyet yürütmek amacıyla kurulmuştur.

Vizyon
Vizyon

Bilgi ve birikimlerini insanlığın barışı ve huzuru için kullanacak insanlar yetiştiren öncü bir eğitim kurumu olmak.

Misyon

İnsanlığın ortak mirasına ve Anadolu'nun bilgelik geleneklerine dayalı kapsamlı eğitim faaliyetleri yürütmek.

Misyon

Değerler

  • Güven
  • İşbirliği ve Dayanışma
  • Şeffaflık
  • Yetkinlik ve Liyakat
  • İyilikte Israr
  • Eğitimde Kuşatıcılık
  • Evrensellik