Sabit Sayfalar - TR

Rehberlik Hizmetleri

Rehberlik Hizmetleri

Rehberlik Hizmetleri

Türkiye Maarif Vakfı kendini tanıyan, kendisine sunulan eğitsel ve mesleki fırsatların bilincinde, sorumluluk alabilen bireyler yetiştirmek maksadıyla rehberlik faaliyetlerine büyük önem vermektedir. Bu çerçevede Maarif Okullarında alan uzmanlarının nezaretinde rehberlik servisleri açılmaktadır. Bu servislerde öğrencilerin; bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimini destekleyici ve kariyer bilinci oluşturmaya yönelik çalışmalar yürütülmektedir.


Türkiye Maarif Vakfı etkin bir rehberlik hizmeti sunmak için psikolojik danışma ve rehberlik formasyonu bulunan ve eğitim alanında meslek tecrübesi olan uzmanlardan istifade etmektedir. Rehberlik uzmanı istihdamında mümkün olduğunca ilgili ülkenin öğretmenleri arasından seçim yapılmakta; istihdam edilen uzmanlar, dönemsel olarak düzenlenen hizmet içi eğitimlerle geliştirilmeye çalışılmaktadır.


Etkin bir rehberlik faaliyeti için Türkiye Maarif Vakfı rehberlik uzmanlarının yanı sıra diğer öğretim personelini, öğrencileri bilinçlendirme ve yönlendirme süreçlerine aktif şekilde katılmaya teşvik etmektedir.